pallotti

Żył w Rzymie w pierwszej połowie XIX w. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretna formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 r. 

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość – bardziej pociągająca i godna naśladowania.

 0122-pallotti_1Święty Wincenty Pallotti (1795-1850) należy do grona ludzi, których Bóg w pierwszej połowie XIX wieku obdarzył swymi darami i natchnieniami, aby wspierali Kościół w wypełnianiu jego posłannictwa.

Charyzmat św. Wincentego Pallottiego

Wobec narastających wokół wiary problemów, którymi Kościół w jego czasach musiał się zająć, i wobec poszerzania się zadań związanych z głoszeniem Ewangelii w krajach misyjnych św. Wincenty zwrócił uwagę na naglącą konieczność ożywienia wiary i rozpalenia miłości wśród katolików, aby doprowadzić w ten sposób wszystkich ludzi do jedności w wierze Chrystusowej.

Uważał, że dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest pozyskanie współpracy wszystkich członków Kościoła, tak duchownych, jak i świeckich, oraz że dla pełniejszego wykonania apostolskich zadań Kościoła należy zjednoczyć ich wysiłki.

vincentyW dniach od 13 do 21 stycznia, przypada nowenna do św. Wincentego Pallottiego odprawiana przed jego liturgicznym wspomnieniem 22 stycznia. Św. Wincenty Pallotti jest patronem Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu.

Jest naszym hospicyjnym przewodnikiem w posłudze, którą sprawujemy  przy chorych, odchodzących, ich rodzinach, i osieroconych.

Zapraszamy do modlitwy przez wstawiennictwo św. Wincentego Pallottiego.